شرکت پرلیت سیمین کیمیا

بسمه تعالی

دنيای كسب و كار هر روز شاهد تغييرات شگرفی است و به هر ميزان كه دنياي كسب و كار پيچيده تر مي شود ، شركت ها نيز با چالش های جديد روبرو خواهند شد .بقا و تداوم صنايع و همچنين توسعه آنها منوط به درك بهنگام شرايط و تغييرات بازارهای پيچيده امروز است و اين بازارهای رقابتی با سرعتی چنان سهمگين به پيش مي روند كه اندك درنگي حتی منجر به جا ماندن بنيان گذارانش می گردد. امروز ديگر پيش فرض های ذهنی گذشته كه تنها داشتن سرمايه و نه شناخت از زير و بم های صحيح سرمايه گذاری در صنعت و آگاهی از دانش روز را كافی می دانست رو به زوالند .

شرکت تولید صنعتی پرلیت سیمین کیمیا

پرلیت

 پرلیت خام و منبسط شده: پرلیت خام نوعی سنگ آتشفشانی است که پس از خروج از عمق زمین سرد شده و حاوی اکسید برخی مواد و آب می باشد. این ماده به صوررت رگه های معدنی وجود دارد،معدن خام این ماده به صورت روباز بوده و پس از جداسازی از خاک های باطله،خرد،دانه بندی و خشک می گردد. پرلیت منبسط شده از حرارت سنگ خام در دمای  800تا950C  که بر اثر تبخیر آب پیوندی داخل سنگ شکفته شده و حجم آن بین 4 تا 20 برابر افزایش یافته،بدست می آبد. سایز دانه بندی آن پس از انبساط بسته به سنگ خام از صفر تا 12 میلیمتر متغییر می باشد،این ماده ترکیبی از اکسید سیلیس،آلومینیوم،سدیم،کلسیم،پتاسیم،منگنزوآهن میباشد. از نظر شیمیایی خنثی و پس از تولید کاملا خشک و دارای رنگ سفید است. آنالیز شیمیایی این ماده براساس جدول زیر می باشد.

L.O.I

MgO

Na2O

K2O

CaO

O3 Fe2

Al2O3

SiO2

5.1%

0.2-0.5%

3-4.5%

4-5%

0.5-1%

0.5-1%

12-14%

68-76%

L.O.I: Loss Of Ignition

پرلیت منبسط شده عاری ازهرگونه مواد آلی،هیدروکربونها و بو،استریل،غیر محلول در آب،عایق صوت و حرارت،پایدار در برابر مواد شیمیایی،مقاومت بالا در برابر آتش(نسوز)،تخلخل بالا و دارای سطح خارجی زیاد می باشد.

مشخصات عمومی پرلیت

سفید

رنگ

70 تا 80 درصد

درخشندگی

47/1

ضريب شکست نور

4/2- 2/2

وزن مخصوص

32 تا 60کیلوگرم بر متر مکعب

بالک دانسیته

خنثی (درمحدوده 5/6 تا 8)

pH

50 تا 100 گرم روغن بر گرم پرلیت

جذب روغن

حدود 871 الی1093 درجه سلسیوس

نقطه نرمی

حدود 1260 الی1343 درجه سلسیوس

نقطه ذوب

کمتر از 0.5% درصد

درصد رطوبت

J/kg.k 387

گرمای ویژه

0.029 W/m.k - 0.025

ضریب انتقال حرارت در شرایط سرد مخزن و فشار نیتروژن

نمودار چگالی و دما و ضریب انتقال حرارت

جهت اطلاعات بیشر به سایتPerlite Institute  و یا قسمت مقاله (ASTM C549  و ASTMC728-97) مراجعه گردد.

مدیر عامل – کریمی 09131344336
مشاور فنی _ آقاداودیان 09133276183
  شماره تلفنهای کارخانه :
03834263987
03834263986
03834263988
شماره تلفن دفتر فروش :
03152646480
شماره فاکس
03152646480
آدرس کارخانه :
سفید دشت –شهرک صنعتی –بلوار اصلی –نبش کوچه 12 

 
 

 

کلیه حقوق محفوظ است 1394-1386